IOSİS-MES

Kısaca “Sanayinin Dijitalleşmesi” olarak tanımlanan Endüstri 4.0 kavramı, sadece bir üretim hattının ya da sadece bir faaliyetin değil, şirketin bütün bölüm ve süreçlerinin dijitalleşmesi olarak düşünülmelidir. Hatta daha geniş bir bakış açısı ile sadece tek bir şirket içindeki faaliyetlerin değil, aynı iş sürecinin kesintisiz olarak farklı şirketler tarafından yönetimine ve izlenmesine imkan tanıyan yeniklikler olarak ele alınmalıdır.

Üretim aşamasındaki bütün faaliyetlerin kontrol edildiği MES (Manufacturing Execution System) yazılımlarının Endüstri 4.0 devrimi ile başlayan bu yeni dönemde önemi daha da artmaktadır.

Kuruluşundan bugüne Üretimden Veri Toplama projelerinde üstün başarı ve uluslarası deneyime sahip olan SİSTEK, sahp olduğu birkimi kurumsal çözüm olarak IOSİS-MES başlığında birleştirdi.

MES: Üretim Uygulama Sistemi
SSM: Satış ve Servis Yönetimi
ERP: Kurumsal Kaynak Planlama
SCM: Tedarik Zinciri Yönetimi
P/PE: Mamül ve Proses Müh.
Controls: PLC, DCS, Hat ve Makine Kontrolü

 

Tüm bu süreçlerin etkin ve sürece tam entegre biçimde gerçekleşmesini sağlamada, ERP paketlerinin üretim yapan kuruluslardaki uyarlamalarının çok büyük kısmında MES konusundaki hiç uyarlanmadığını veya entegrasyon nedeniyle zorunlu olarak, “yüzeysel” uyarlandığını yıllardır pazar içerisinde edindiğimiz deneyimler sonucu gözlemledik.

Bu noktada üretim organizasyonlarının Dünya Standartları’na tasıyacak olan yapının; Tedarik zinciri, ERP, Üretim ile ilgili süreçlerin arasında yer almakta ve süreçler arasındaki bilgi akısında bir köprü vazifesi gören, tüm diğer kurumsal sistemler için, merkezi veri toplama ve dağıtma ile toplanan anlık verilerden, değisen sartlara uygun olarak, sistem ile ilgili kritik aktivitelerin kurumsal anlamda, tedarik zinciri üzerinden çift yönlü raporlama ve yönlendirmeler yapılabilen bir çözüm gelistirmek olduğu düsüncesi ile IOSIS-MES Çözümümüzü gelistirdik. Çözüm yapımızın bir ayağını da British American Tobacco Nijerya Fabrikası’nda bir başarı öyküsüne dönüştürdük.

British American Tobacco Ürün Güvenliği Sistemi
Kurulan sistem MES kavramını tam anlamı ile içermekte olup, üretim güvenliği ve izlenebilirliği de içinde barındırmaktadır. Ürün güvenliği, IOSİS-MES’in özelliştirilmiş bir alt kümesi olarak tanımlanabilir. Kısaca , Üretim Güvenliği sistemi, Fabrikada çok sayıda olan ürün gamında kullanılan malzemelerin her bir üründe doğru ve güvenilir  bir biçimde kullanımının garanti altına alınması olarak ifade edilebilir. Üretim doğası gereği kaotik bir yapıyı içermekte olduğu için, hızlı, çevik ve reusable bir altyapı ve mimarinin kullanılması kaçınılmazdır. Teorik planlamalar, gün içinde bir çok nedenden dolayı anlık dönüşler ile sapmakta ve güvenli bir üretim için benzer yapıların kurulması gerekmektedir.

Esas olarak, Hammadde deposundan baslayarak, malzeme akısları ve üretim akısları sisteme girilmekte, sistem malzeme akısını takip etmekte, doğru yerde doğru malzemenin kullanılması sağlanılmakta, Paketleme operasyonları dahil olmak üzere, üretim güvence altına alınmaktadır. Sistem sayesinde, malzeme, üretim ve sevkiyat karısıklıkları; hataları önlenmistir. İzlenebilirlik IOSİS-MES üzerinden takip edilmekte, üretim planları, reçete ve ana tanımlar SAP’den alınmakta sonuçlar da üretim teyitleri olarak yine SAP’ye transfer edilmektedir.

Sistek, güvenlik, hız, süreklilik gibi kavramları içinde barındıracak olan IOSİS-MES sisteminin altyapısında, ORACLE veritabanı, java ve .NET gibi yazılım dillerini kullanarak,  PLC Entegrasyonları, Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Hızlı Okuma için özel gelistirilmis sistemler, Mobil Terminaller, endüstriyel terminaller ile çözümü kullanıma sunmaktadır.

BAT Nijerya tesisinde bakım destek süreçleri, uzun yıllardır başarı ile sürdürülmekte, talep edilen bir çok modül geliştirilerek devreye alınmıştır. Bunlara örnek olarak Print&Apply etiketleme sistemi, BI Raporlama ve Dashboard gibi modülller verilebilir.