Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu ve Atatürk’ün manevi çocuğu Sabiha Gökçen’in adını taşıyan İstanbul’un ikinci uluslararası havaalanı 2001 yılı başlarında faaliyete geçmiştir.

İşletici firma HEAŞ, havaalanındaki mali ve ticari operasyonların yürütülmesi için SistekTOTAL İşletme Yönetim Bilgi Sistemi’ni ihtiyaca en uygun çözüm olarak seçmiştir. SistekTOTAL’in tercih edilmesindeki ana nedenleri HEAŞ Mali İşler Başkanı Sayın Vedat Altınel şu sözlerle açıklıyor; “Biz, bilgi işlem çözümü arayışına başladığımızda, bu amaçla bir çalışma grubu kurduk. Bu çalışma grubu, Türkiye’de pazarlanmakta olan yerli veya yabancı dikkate değer yazılım çözümlerini ayrıntılı olarak inceledi. Sonuçta, Sistek tarafından geliştirilen SistekTOTAL İşletme Yönetim Bilgi Sistemi’nin işletmemiz için en uygun çözüm olduğuna karar verildi. Bu seçimde, ürünün esnek ve parametrik olması, hızlı bir şekilde kurulup kullanıma alınabilmesi en önemli etkenler olmuştur. Çünkü, implementasyon için önümüzde çok fazla zaman kalmamıştı. Ayrıca, havaalanının ihtiyaçları doğrultusunda bazı özel modüllerin yazılması gerekmekteydi. En son teknolojik olanakları kullanabilmek ana hedeflerimizden birisiydi. Operasyonlarımızın bir kısmında radyo frekanslı (RF) el terminalleri kullanmak gerekmekteydi. Bütün bu sayılan konularda Sistek’in uzun yıllardır deneyim sahibi olması ve istenilen çözümü A’dan Z’ye anahtar teslimi olarak sağlayabilmesi rahat karar verebilmemizi sağlamıştır.”

Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı’nda standard olarak kullanılacak olan SistekTOTAL genel muhasebe, cari işlemler, kasa, banka, çek, senet, masraf yerleri muhasebesi modülleri ilk önce devreye alınmıştır. SistekTOTAL, Türk mevzuatına yüzde yüz uyumlu olarak geliştirildiğinden, mali modüllerin kullanımında herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

Projenin başlangıç aşamasında yapılan işlerden birisi de, bütün demirbaşların barkodlanarak kayıt ve takip altına alınması olmuştur. Sistem yardımıyla, binlerce demirbaşın kısa sürede veritabanına girilmesi, lokasyon bazında durumlarının tesbiti işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Demirbaş takibinin kolay, hızlı ve hatasız yapılabilmesi amacıyla lazer barkod okuyuculu Symbol PDT3100 batch el terminallerinden yararlanılmaktadır. Barkodlu demirbaş ve lokasyon etiketleri, Datamax termal transfer yazıcılarda basılmaktadır. Demirbaşların personele süreli veya süresiz zimmetleme işlemi yapılabilmekte, zimmet süresi dolanların veya işten ayrılanların zimmetli demirbaşları detaylı olarak izlenebilmektedir. Bu kapsamda, demirbaşların konulduğu ayniyat deposunun takibi de gerçekleştirilmektedir. Demirbaşların ve diğer sabit kıymetlerin yeniden değerleme ve amortisman hesaplamaları yapılarak, ilgili muhasebe hesaplarına otomatik olarak kaydedilmektedir.

Havaalanı içerisinde, gümrüklü malların depolandığı 5 adet antrepo bulunmaktadır. Burada, yurt dışından gelen veya yurt dışına gidecek müşteri malları için ardiye hizmeti ve taşıma, yükleme gibi hizmetler verilmektedir. Malların antrepolardaki adreslere yerleştirilmesi ve teslim edilirken adreslerinden alınması radyo frekanslı (RF) el terminalleri yardımıyla yapılmaktadır. Kullanılan Symbol PDT6840 RF el terminalleri ile, antrepolarda yapılan her türlü işlem radyo dalgaları yardımıyla anında server bilgisayardaki veritabanına kaydedilmektedir.

HEAŞ için özel olarak tasarlanan Yer Hizmetleri Modülü, kısa sürede tamamlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu modül içerisinde, alanda verilen her türlü hizmetler ayrıntılı biçimde tanımlanabilmekte, istenilen para biriminde fiyat tarifeleri oluşturulabilmektedir. Müşterilerle yapılan sözleşmelere bağlı olarak, faturalamanın zamanı geldiğinde düzenli olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Kesilen faturalar ile alınan ödemelerin karşılıklı eşleştirilmesi ile doğacak vade farkı hesaplamaları rahatlıkla yapılabilmektedir.

İşletmenin önemli işlerinden birisi olan satınalma operasyonları da sistem içerisinde entegre biçimde yürütülmektedir. Satınalma siparişlerinin sisteme girilmesinden başlayarak, siparişin onaylanması, gelen malların irsaliye belgesi üzerinden teslim alınması, eksik, fazla, hasarlı mal tespiti, irsaliye ve siparişin eşleştirilerek kapatılması işlemleri kolayca gerçekleştirilmektedir.

SistekTOTAL İşletme Yönetim Bilgi Sistemi ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanının şu andaki ihtiyaçlarına sağlıklı ve kalıcı çözüm getirilmiştir. Ancak, bir yandan müşteri talepleri, öte yandan iletişimin artmasıyla küçülen dünyada giderek artan rekabet çok kısa süre sonra yeni ihtiyaçların doğmasına neden olacaktır. Sistek’in kurumsal bilgi sistem çözümlerindeki deneyim ve birikimi, ileride ortaya çıkacak olan ihtiyaçlara da tek kaynaktan ve entegre çözüm bulabilme olanağı vermektedir.

SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVAALANI
Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı toplam 655 hektarlık alan üzerine kuruludur. Başlangıçta yılda 3.5 milyon kişiye hizmet vermesi planlanan alanda 3000 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde 2 uçuş pisti, 55 uçağın park edebileceği apron, 12 satış mağazası, 3 büyük duty-free, 3 bar ve 2 restaurant bulunmaktadır. Ayrıca, 5 adet, toplam 7 bin metrekare büyüklüğünde gümrüklü depo yer almaktadır. Havaalanı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, TUSAŞ, THK, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Havelsan ve Aselsan kurumlarının ortaklaşa kurduğu Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) firması tarafından işletilmektedir.