DEPO YÖNETİM SİSTEMİ

Depo Yönetim Sistemi ile, kağıt kullanımını minimize edin,
malzeme kabul, çekme, yükleme, hazır etme ve sevkiyat
gibi fonksiyonları mobil terminaller ile sisteme entegre edin.

Depo Yönetim Sistemi

REFERANSLARIMIZ
Arçelik
Betek
Valeo Service

Warehouse

GENEL ÖZELLİKLER
 • Kolay ve Pratik Kullanım
 • Web Tabanlı İletişim
 • Hızlı ve Merkezi Süreç Değişimi
 • ERP Sistemleri ile Tam Entegrasyon
 • FIFO /LIFO Sayım Yöntemleri
 • Kullanıcı Bazlı Yetkilendirme
 • Kağıt ve El Terminali Bazlı Kullanım Opsiyonu
 • 4 Boyutlu Sistematik Adres Tanımlama (Koridor, Sıra, Kat, Göz)
IOSIS-DEPO MODÜLLERİ

IOSIS-DEPO ÇÖZÜM ÖZELLİKLERİ

MAL KABUL ve ETİKETLEME İŞLEMLERİ

 • İrsaliye Girişi (Manuel / Transfer)
 • RF Tekonolojisi
 • Barkodlu Etiket Dökümü
 • Batch Bazında Takip
 • Paletleme
 • İrsaliye Onayı
 • Yerleştirme Emirleri
ESNEK ve KOLAY ADRESLEME

 • Raf, Yığma Alan, Hasarlı Ürün Bölgeleri
 • Toplama Adresleri, Rezerve Adresleri
 • ERP'den Bağımsız Lokasyon Değişikliği
 • Otomatik Adresleme
 • Manuel Adresleme
 • Küçük Parça Bölümleri

DEPOLAR ARASI TRANSFER

 • ERP'den Bağımsız Transfer İşlemleri
 • Batch/Miktar Bazında Transfer
BLOKAJ İŞLEMLERİ

 • Girişe Kapalı
 • Çıkışa Kapalı
 • Batch/ Seri No, Malzeme Grubu, Adres
 • Bazında Blokaj
 • Blokaj Sorgulama
 • Parti/Lot Numarası
 • Palet ID, Koli ID veya Seri Numarası
 • Kalite Kontrol (Doğrudan)
 • Birden Fazla Blokaj Nedeni
 • Kısmi Blokaj Çözme

MALZEME TESLİM İŞLEMLERİ

 • Sevk Emirleri (Manuel Giriş / Üst sistemler ile Entegrasyon)
 • Müşteri Palet Etiketi Dökümü
 • Toplama Bazı (Palet ID, Koli ID, Seri No)
 • Müşteri Paleti Yükleme Onayı
 • Toplayıcının Otomatik Adrese Yönlendirilmesi
 • Raf Ömrü Belirleme
 • FIFO, Esnek FIFO
 • FEFO
SAYIM İŞLEMLERİ

 • Sayım Bildirimlerinin Tekrarlanması
 • Periyodik Sayım Fişlerinin Dökümü
 • Kağıt veya RF kullanımı
 • Sayım Onayı ile Otomatik Stok Güncelleme
 • Genel Depo Sayımı
 • Adres Sayımı
 • Malzeme Sayımı
 • Kısmi Sayım
 • Periyodik Sayım

Depo Yönetim Sistemi ile Kolay Takip

Yaşamış olduğumuz dijital çağda teknoloji sürekli gelişip büyük bir hızla ilerlerken iş süreçlerinin dijitalleşmesi de elbette ki kaçınılmazdır. İş süreçlerindeki bu dijitalleşmenin genel etkisi ise iş süreçlerini hızlandırması ve maliyetleri düşürmesi olmaktadır.

Bu dijitalleşme kapsamında en çok tercih edilen sistemlerden birisi de depo yönetim sistemi olmaktadır. Global çaplı büyük markalardan kobilere kadar birçok farklı ölçekteki işletme için birçok farklı avantaj sunan bu sistemler günümüzde hızla kullanılmaya başlanmıştır.
Depo Yönetim Sistemi Nedir?

Depolama alanları neredeyse tüm ürün satışı ve imalatı gerçekleştiren işletmeler için gereklidir. Üstelik bu alanların doğru bir şekilde yönetilmesi şirketin kârlılığı üzerinde doğrudan etkilidir. Doğru yönetimin gerçekleşebilmesi için ise depoda ki tüm stoklar ve değişimlerin anında ve hızlı bir şekilde öğrenilmesi ve bu bilgilere göre pozisyon alınması gerekmektedir.

Depo yönetim sistemi ise markaların çekme, hazır etme, mal kabul, yükleme ve sevkiyat gibi fonksiyonların terminaller aracılığı ile sisteme entegre edilmesi anlamına gelmektedir. Bu sistem sayesinde depoda gerçekleşen tüm iş süreçleri dijital ortama anında aktarılarak deponun işleyişi eş zamanlı olarak takip edilebilir.

Depo Yönetim Sisteminin Avantajları

Depo yönetim sistemi özellikle büyük şirketler tarafından bu kadar çok tercih edilmesi ve iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi elbette ki sistemin özelliklerinden ve markalara sağladığı avantajlardan kaynaklanmaktadır.

Depo yönetim sistemi avantajlarının en başında kullanımının son derece kolay olması bulunmaktadır. Bu sayede çalışanlara ek bir eğitim süreci gerekmeden sistemin işleyişini kolay bir şekilde kavrarlar ve görevlerine en kısa süre içerisinde hakim olurlar.

Sistemin bir diğer avantajı ise web tabanlı olmasıdır. Bu sayede gerekli olan bilgiler sadece terminallerden ya da programın bulunduğu bilgisayarlardan değil kullanıcı bilgileri ile her yerden ulaşılabilir olmaktadır. Bu özelliği sayesinde de depo bilgilerine her yerden ve her zaman kolaylıkla ulaşılabilir.

Depo yönetim sistemi bir diğer özelliği ise süreç değişimlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmesidir. Özellikle merkezi süreç değişimlerinde markalara büyük kolaylıklar sağlar. Bunun yanında ERP sistemi ile tam bir entegrasyona izin vermesi de şirketin birçok departmanın birlikte ve sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Depoların etkin bir şekilde yönetilmesinde en önemli konulardan birisi olan depolama sistemlerinde alternatifler sunan depo yönetim sistemi ile işleyişinize bağlı olarak FIFO ya da LIFO sayım yöntemlerini tercih edebilirsiniz.

Sitemin kullanıcı bazlı yetkilendirmeye izin vermesinin yanı sıra el terminali ve kağıt bazlı kullanım olanakları da sunmaktadır. Tüm bu avantajlarının yanında sistem 4 boyutlu sistematik adres tanımlama özelliği ile depolarınızın yerleşimlerini net bir şekilde görüntüleyebilmenizi sağlar.

Depo Yönetim Sisteminin Özellikleri

Depo yönetim sistemi işletmelerin depo yönetimlerin en verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için tam donanımlı bir şekilde tasarlanmaktadır. Bunun yanında modül sistemi kullanılan depo yönetim sistemi gerektiğinde işletmelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak revize edilebilmektedir.

Mal Kabul ve Etiketleme Özellikleri

Depo yönetim sistemi ile etiketleme ve mal kabul özelliklerinin içerisinde şunlar yer almaktadır.

● İrsaliye girişlerinin transfer ya da manuel olarak yapılmasına izin verir.
● RF teknolojisi kullanır.
● Etiket dökümlerini barkodlu bir şekilde yapabilir.
● İşletmelerin batch bazında takip etmesine izin verir.
● Paletleme.
● Sistem üzerinden irsaliye onayı verilebilir.
● Sistem üzerinden yerleştirme emirleri verilmesine olanak sağlar.

Adresleme Özellikleri

Depo yönetim sistemi depolarda yer alan ürünlerin kolay ve esnek bir şekilde adreslenmesine olanak sağlamaktadır. Bunun için de sistemde yer alan özellikler şunlardır.

● Bölgelerin raf, hasarlı ürün ya da yığın alanı olarak belirlenmesine olanak sağlar.
● Rezerve ve toplama adreslerinin girilmesini sağlar.
● ERP’ye bağlı olmadan lokasyon değişikliklerine izin verir.
● Manuel ve otomatik adresleme özellikleri bulunur.
● Küçük parçalar için ayrı bölüm açma özelliği sunar.

Depolar Arası Transfer Özellikleri

Depo yönetim sistemi ile birden fazla depoya sahip olan şirketler de depoları arasında gerçekleşen transfer işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bunun için de sistemde yer alan özellikler şunlardır.

● Transferlerin batch ve miktar bazında yapılması izin verir.
● Transfer işlemlerinin ERP’den bağımsız bir şekilde gerçekleşmesine izin verir.

Blokaj İşlem Özellikleri

Depolarda gerçekleştirilmesi istenmeyen işlemler için blokaj sistemi bulunan depo yönetim sistemi blokaj işlem özellikleri içerisinde şunlar yer almaktadır.

● Giriş ve çıkışa kapalı.
● Blokaj sorgulama.
● Kısmi olarak blokaj çözme.
● Batch no, seri no, adres, malzeme grubu, parti no, lot no, palet ID, koli ID veya seri numarası,
● Bazda blokaj,
● Blokaj nedenin açıklanması,
● Kalite kontrol,

Malzeme Teslim Özellikleri

Depo yönetim sistemi depolarda yer alan malzemelerin teslim süreçlerini hızlandırmak ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmak için şu özellikleri içermektedir.

● FEFO,
● Esnek FIFo ve FIFO,
● Ürünlerin raf ömürlerinin belirlenmesi,
● Toplayıcının otomatik olarak adrese yönlendirilmesi,
● Müşteri paletlerinin yükleme onaylarının verilmesi,
● Toplama bazının tercih edilebilmesi,
● Müşteri paletlerinin etiket dökümünün alınabilmesi,
● Sevk emirlerinin manuel giriş ya da üst sistemler ile entegre edilebilmesi,

 

Sayım İşlem Özellikleri

Depo yönetim sistemi bir deponun ihtiyaç duyacağı tüm süreçlerde yanında yer almaktadır. Bu süreçlerin içerisinde sayım da bulunmaktadır ve sistem sayımların hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur.

● Periyodik,genel, kısmi, malzeme ve adres sayımına olanak sağlar
● Periyodik sayım fişlerinin dökümü
● Sayım bildirimlerinin tekrarlanması
● Sayım onayı ile otomatik stok güncelleme