SERVİS OTOMASYON SİSTEMİ

Türkiye'de iklimlendirme sektörünün en büyük kurumlarının tercihi ile Satış Sonrası Hizmetlerinizi Mükemmelleştirin. Satış sonrası süreçlerinizi hızlandırarak müşteri memnuniyetinizi artırın.

TEKNİSYEN ONLINE

Sahadaki Teknisyenleri yönetmenizi ve takip etmenizi sağlar. İhtiyaç duyduğu bilgiler teknisyenin elinin altında bulunur.

MÜŞTERİ MOBİL

Müşterilerinizin size mobil cihazlardan ulaşmasını sağlayın. Müşterinin satın aldığı cihazlarla ilgili bilgilere kolayca ulaşmasını sağlar. Servis geçmişini ve sürecini uygulama üzerinden online takip eder.

REFERANSLARIMIZ
Baymak
ECA
Daikin
Demir Döküm
Ferolli
ÜRÜN MODÜLLERİ

SERVİS OTOMASYON SİSTEMİ MODÜLLERİ

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN ÇEVİKLİĞİ

 • İş süreçlerini hızlandırmak için tekrarlanan işlerden kurtulun.
 • Girilen verinin doğrulanması ile teknisyenler tarafından yapılan hataları azaltın.
 • Doğru veriye hızlı ulaşarak daha hızlı karar verin.
 • Sektördeki değişimler gözönüne alındığında süreçlerin bir çoğu parametrelerle kolaylıkla
  değiştirilebilir.
 • Aynı terminoloji ve iş süreçlerini kullanan servislerin yönetimi kolaylaşır.
 • Sahadaki ihtiyaç duyulan veriyi anında toplayın.

YETKİLİ SERVİS MEMNUNİYETİ

 • İş süreçlerindeki verimlilik sayesinde, sağlanan tasarrufla yüksek işletme karlılığı elde edin.
 • Yedek parça siparişi ve temininde, servis tarafından süreç takibi sağlayın.
 • Daha iyi ve daha hızlı teknik destek ile servis memnuniyeti sağlayın.
 • Teknik dokümanlara online erişim ile eğitim maliyetlerini düşürün.
 • Veri girişindeki kontrol ve uyarılar ile garantili işlemlerin tahsilatını hızlandırın.
 • Müşteri memnuniyeti sayesinde marka pazar payını ve servis potansiyelini
  arttırın.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

 • Telefon trafiğinin azalması nedeni ile çalışma verimliliğini arttırın.
 • Servisler ile iletişimin hızlanması ve kontrol edilebilmesi ile süreçleri kolaylaştırın.
 • Düzensizlikleri azaltın ve çalışma saatlerini rahatlatın.
 • Kazanılan zamanı, katma değerli işlere harcayın.
 • Rutin işlerin azalması ile çalışan motivasyonunu arttırın.
 • Müşteri ve servisler ile yaşanacak çatışmaları, sistematik kontroller ve uyarılar ile azaltın daha huzurlu çalışma imkanı sağlayın.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

 • İş süreçlerindeki kısalma ve hızlanma ile müşteri taleplerini daha hızlı karşılayın, beklemeleri azaltın.
 • Aynı müşteri ve cihaz için yapılan tekrarlayan problemleri fark edin, önlemlerinizi önceden alın.
 • Servis sonrası müşteri memnuniyetini, yerinde ziyaret ve anketler ile takip edin.
 • Rekabetin getirdiği değişimlere hızlı ve zamanında uyum ile müşteri beklentilerini sürekli olarak karşılayın.
 • Çapraz pazarlama ve satış imkanları ve kampanyalar ile marka imajını arttırın.

VERİMLİLİK ARTIŞI & TASARRUF

 • Tekrarlanan işlerden kurtulun.
 • Veri girişi hatalarını en aza indirin.
 • Çağrı trafiğini azaltın.
 • E-posta ve yazıcı çıktılarını azaltın.
 • Güvenilir bir veritabanı oluşturun.
 • Üretim hatalarından doğrudan haberdar olun ve maliyetleri anında azaltın.
 • Servisler tarafından yapılan hataların kolay takibi.
 • Teknisyenlerin eğitim sürelerini azaltın.

MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN

 • Yüksek harcama için kontroller ve merkez onayları.
 • Bir seri numarasına çok servis verilmesi durumunda uyarı.
 • Ürün garantisinin online takibi.

Servis Otomasyon Sistemi ile Tüm Süreçlerinizi Her Yerden Yönetin

Satış sonrası takip, sorunsuz ve hızlı işleyiş ve en önemlisi müşteri geri bildirimlerini takip etmek için iyi bir sistem olması gerekir. Bu sebeple satış sonrası hizmetler her marka için öncelik sıralamasının üst sıralarına yerleşmiştir. Bu markaların içerisinde özellikle iklimlendirme alanında uzman olanlar için ise satış sonrası hizmet çok daha önem arz etmektedir. Bu sebeple bu sürecin efektif bir şekilde ilerlemesinin yanı sıra maliyetleri de düşürmesi esastır. İşte bu noktada servis otomasyon sistemi devreye girmektedir.

Servis Otomasyon Sistemleri Nedir?

Servis otomasyon sistemi ürün satışı sonrasındaki teknik servis hizmetlerinin verimli ve düşük maliyetli bir şekilde ilerlemesini sağlayan otomasyon sistemleri olmaktadır. Bu sistemler sayesinde servis hizmeti sağlayan markalar müşterilerine daha hızlı bir şekilde hizmet sağlayabildiği için müşteri memnuniyetlerini de hızlı bir şekilde artırırlar.

Dijital çağın markalar için en büyük hediyelerinden birisi olan servis otomasyon sistemi sayesinde markalar maliyetlerini düşürürken aynı zamanda sahada oluşan hata ve aksaklıkları en alt seviyeye indirme avantajı da yakalarlar.

Servis Otomasyon Sisteminin Avantajları
Ülkemizin önde gelen iklimlendirme firmaları tarafında da tercih edilen servis otomasyon sistemi hem iş süreçlerinde hem de müşteri memnuniyeti konusunda birçok avantaj sağlamaktadır.

İş Süreçleri

Servis otomasyon sistemi kullanmayı tercih eden markaların ilk kazanımı sürekli olarak tekrar edilmesi gereken işleri azaltma ya da tamamen ortadan kaldırma şansını yakalamalarıdır. Bunun yanında girilen verilerin doğrulanmasına izin veren sistem servis teknisyenlerinin yapabilecekleri hataların önüne geçmektedir.

Sektörde gerçekleşen değişimlere göre hızlı bir şekilde uyarlanabilen sistem ile markalar her zaman için çağın ilerisinde olurlar. Ayrıca verilerin hızlı bir şekilde toplanmasını ve işlenmesini sağlayan sistem, verilere hızlı bir şekilde ulaşma imkanı da tanımaktadır.

Yetkili Servisler Açısından Avantajları

Servis otomasyon sistemi servisler arasında aynı terminolojinin kullanılmasını sağlamaktadır. Bu sayede de servis yönetimleri daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir. İş süreçleri açısından sağlamış olduğu avantajlar sayesinde de yetkili servislerin kârlılık oranlarında hızlı bir artış görülür.

Bunların yanında yetkili servisler için en önemli konuların içerisinde yer alan yedek parça temin, siparişi ve garanti ile ilgili konuların takip süreçleri de kolaylaşır. Yetkili servislerin teknik dokümanlar erişimini daha hızlı ve maliyetsiz bir şekilde sağlaması da yetkili servis memnuniyeti artıran avantajlar içerisinde yer almaktadır.

Yetkili servisleri olduklarından çok daha iyi ve hızlı olmasını sağlayan sistem aynı zamanda müşteri memnuniyetini de artırarak servislerin pazar paylarındaki yerlerini genişletmesini de sağlamaktadır. Bu avantaj da yetkili servislerin kazançlarının artmasında ki en büyük etmenlerden birisi olarak karşımıza çıkar.

Çalışanlar Açısından Avantajları

Ortak bir sistem üzerinden çalışmak aynı zamanda yetkili servis çalışanlarının da memnuniyetlerini artırmaktadır. Bu durum ise çalışanların işlerinde daha verimli olmasını sağlarken markanın rakiplerinden bir adım önde olmasının da anahtarlarından birisidir.

Servis otomasyon sistemi öncelikle çalışanların üzerinde ki iş yükünü hafifletmektedir. Örneğin sistem sayesinde çalışanlar daha az telefon trafiğine maruz kalarak süreçlerin daha hızlı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur. Kazanılan süreler ise çalışanların katma değeri daha yüksek olan görevlerine daha fazla ve daha etkili bir şekilde vakit ayırmasına yardımcı olur.

Diğer bir yandan sistem çalışma ortamında her an oluşabilecek düzensizliğin ve aksaklığında büyük ölçüde önüne geçer. Çünkü sistem sayesinde çalışanların rutin işleri azalır. Verimlilik artar. Otomasyon sisteminin çalışanlar açısından bir diğer avantajı ise çalışanların olası müşteri ve diğer servisler ile yaşayacakları çatışmaları azaltmasıdır. Ayrıca çalışanların daha az sistematik kontrol ve uyarı yapmaları da motivasyonlarını arttıran en büyük etkenlerden birisidir.

Müşteri Açısından Avantajları

Servis otomasyon sistemi büyük markalar tarafından bu kadar çok tercih edilmesinin temel sebebi müşterilerinin memnuniyetlerinin artması üzerindeki muazzam katkısıdır. Bu sistem ile çalışan markaların iş süreçlerinde yaşanan kısaltmalar ve müşterilerin taleplerine daha hızlı bir şekilde cevap verebilmeleri sayesinde müşterilerinin hak ettikleri elde etmelerini sağlamaktadır.

Bunun yanında ortak sistemin kullanılması sayesinde aynı müşterinin sürekli olarak karşılaştığı problemi anında tespit etmek ve daha sonraki süreçte yapılması gereken işlemlerin hızlı bir şekilde ilerlemesini de sağlamak da markaların tercih sebeplerinin başında gelmektedir.

Rekabetin her geçen gün daha fazla arttığı ortamda müşterilerinin memnuniyetlerinin hangi derecede olduğunun tespit edilmesi de önem taşımaktadır. Bu sebeple de servis otomasyon sistemi markalara müşteri memnuniyeti ölçme imkanı sağlamaktadır. Bu sistem ile müşterilerinin beklentilerini hızlı bir şekilde karşılayan firmalar aynı zamanda çapraz pazarlama imkanı da bulmaktadır.

Maliyetlerin Yansıması Açısından Sunduğu Avantajlar

Servis otomasyon sistemi markalar açısından en büyük avantajı elbette ki maliyetler üzerindeki etkisidir. Sistem sayesinde yüksek harcama kontrolleri daha hızlı bir şekilde gerçekleşerek merkez tarafından verilmesi gereken onaylar daha hızlı bir şekilde iletilmektedir. Ürünün garantisinin online bir şekilde takip edilmesine olanak tanıyan sistem aynı zamanda aynı seri numarasının birden fazla girilmesi durumunda ise uyarıda bulunmaktadır.

Güvenilir bir veri tabanın oluşmasını sağlayan sistem çıktı gibi maliyetlerin sıfırlanmasını sağlarken aynı zamanda servis elemanlarının eğitimleri için gerekli olan maliyetlerin de azalmasını sağlamaktadır. Son olarak yapılan hataların en alt seviyeye indirilmesinde son derece etkili olan bu sistem ile yetkili servislerin maliyetlerinde ciddi bir düşüş söz konusu olmaktadır.